Dorpsraad Ell

Bijeenkomst (ver)nieuwbouw Ellenhof

Geslaagde bijeenkomst Ellenhof

 

De Dorpsraad Ell kan terugkijken op een geslaagde informatiebijeenkomst over de toekomst van gemeenschapshuis Ellenhof. De bijeenkomst op 6 januari jongstleden, had als doel om de huidige (en toekomstige) gebruikers en de Eller bevolking te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de plannen met het gemeenschapshuis. De organisatie kwam tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente Leudal. Er waren ruim 150 belangstellenden op de bijeenkomst afgekomen. Er was een presentatie van een tweetal schetsplannen, aan zowel de huidige locatie aan de Sebastiaanstraat als de tweede locatie aan het Scheijmansplein (Rabobank). Op vragen werd een antwoord gegeven door de wethouder van de gemeente Leudal dhr. Jo Smolenaars en voorzitter van de Dorpsraad dhr. Fer Koolen. De aanwezigen, konden vervolgens bij hand opsteken, hun voorkeur aangeven. Ruim 140 mensen kozen voor de locatie aan het Scheijmansplein (Rabobank). In 2011 zal de gemeenteraad een besluit gaan nemen over de voorliggende plannen. De bijeenkomst werd gezellig afgesloten met een toast op het nieuwe jaar en een optreden van buuttereedner Math Creemers. Een impressie van de bijeenkomst staat op het fotoalbum op deze website.

 

Klik hier voor de presentatie 

{mp4}Gemeenschapshuis{/mp4}