Dorpsraad Ell

Klankbord Werkgroep Buitengebied, via website Dorpsraad Ell

Klankbord Werkgroep Buitengebied, via website Dorpsraad Ell

 

Als werkgroep “Buitengebied” van de Dorpsraad Ell willen we graag uw mening weten om de leefbaarheid in Ell te verbeteren. Dit kan betrekking hebben op allerlei functies in het buitengebied die nu of in de toekomst belangrijk zijn voor u of uw kinderen.

 

Breed werkveld

Werkgroep BuitengebiedVoorbeelden van functies en onderwerpen kunnen zijn; agrarische bedrijfsvoering, knelpunten verkeersafwikkeling, behoud monumentale en karakteristieke gebouwen, natuur en landschapsbeheer, waterhuishouding & recreatievormen. Vaak wordt er gedacht dat bewoners in het buitengebied zich puur met landbouw bezig houden. Echter de dynamiek in het buitengebied verandert juist snel. Agrariërs beginnen vaker met (neven)activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie of willen hun bedrijf omvormen tot zorgboerderijen of andere niet-agrarische activiteiten. Soms willen boeren stoppen met de agrarische tak van hun bedrijf. Of breiden juist fors uit. En dit varieert van intensieve of tot omschakeling in de biologische landbouw. Kortom voldoende interessante ontwikkelingen! Daarnaast wil de werkgroep buitengebied natuurlijk ook graag, een luisterend oor zijn voor de ‘burgers’ in het buitengebied.

 

Klankbord via website

Deel uw mening met ons, zodat we deze als werkgroep kunnen gebruiken bij huidige of toekomstige plannen die op Ell betrekking hebben.

Dit kan via invulling op de site www.dorpsraadell.nl onder de button Klankbord – Werkgroep Buitengebied, door het downloaden van het invulformulier.

 

Enthousiaste werkgroep

Er zijn door de werkgroep al een grote hoeveelheid actuele onderwerpen opgepakt.  Voorbeelden zijn gladheidbestrijding, Q-koorts en bestrijding eiken processierups. Wilt u ook aan deze werkgroep deelnemen? Neem dan contact op met Fons Timmermans, voorzitter van deze werkgroep, telefoonnummer: 0495–552024 / 06-53867015.