Dorpsraad Ell

Rabobank Dichterbij Fonds

Rabobank Dichterbij FondsVerenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Het ontbreken van financiële middelen staat het verwezenlijken daarvan nogal eens in de weg.


Om die reden heeft Rabobank Weerterland en Cranendonck het Dichterbijfonds opgericht. De Rabobank ondersteunt hiermee projecten die bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid van deze regio. Het gaat daarbij om bedragen tot maximaal 5.000 euro.

In totaal is 50.000 euro beschikbaar voor de bevordering van de leefbaarheid in deze regio. Rabobank Weerterland en Cranendonck onderstreept daarmee haar betrokkenheid bij de lokale samenleving. Iedere inwoner en instelling zonder winstoogmerk kan voor het Dichterbijfonds in aanmerking komen.

Wel moet de aanvraag altijd betrekking hebben op het algemeen maatschappelijk belang van deze regio. Heeft u een aanvraag of weet u een project dat ondersteuning kan gebruiken, lees dan verder op de website www.rabobankdichterbijfonds