Dorpsraad Ell

Nieuws van de werkgroep verkeersveiligheid

Ell wil graag de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het dorp verbeteren. Aanleiding is de veel te grote belasting door zwaar verkeer in vooral de Sebastiaanstraat en de Antoniusstraat. Ook maken ouders van kinderen zich zorgen over de onveilige situatie op de Ellerbrug.

De werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen van de Dorpsraad Ell heeft het initiatief genomen om met een grote groep direct betrokken aan de slag te gaan. Doel is om de verkeersproblematiek onder de aandacht te krijgen en te zoeken naar oplossingen. Maandag 7 januari was de eerste bijeenkomst.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit de volgende deelnemers; Wim Dirks is vanuit de Provincie Limburg vertegenwoordiger van ROVL (= regionaal overleg verkeersveiligheid Limburg). De volgende inwoners van de kern Ell; Rick Geelen, Johan Geelen, Peter Govaerts, Paul Heijkers, Erwin Compeer, Ed Swinkels, Tonny Cuypers, Simon Corsten, Carien Huyskens, Patrick Muysers en Loes Cuypers. Vanuit de Dorpsraad nemen deel Liesbeth Bidlot en Hub Peeters Tenslotte zal Peter Stevens beleidsmedewerker verkeer Gemeente Leudal regelmatig deelnemen aan het overleg.          

Aanpak

Afgesproken is dat de PODOE methode gevolgd gaat worden. PODOE staat voor; P= probleem, O=oorzaak, D= doelstelling, O = oplossing, E = evaluatie. Terugkijkend op deze eerste bijeenkomst is de conclusie dat iedereen met veel enthousiasme aan de slag is gegaan. Iedereen deed z'n best om zoveel mogelijk de problematiek op een rij te krijgen en vervolgens te zoeken naar oorzaken van problemen.

Vervolg

Eind januari is de volgende bijeenkomst, waarbij ook de verkeersdeskundige van de gemeente aanwezig is. De werkgroep zal een plan opstellen en aan de gemeente voorleggen. Naar verwachting is er in het voorjaar van 2013 een eerste visie gereed.