Dorpsraad Ell

Artikelen

Aanpak gemeenschapshuis: voorstel

ellenhofBeste gebruikers van Gemeenschapshuis Ellenhof, beste toekomstige gebruikers van het nieuwe Gemeenschapshuis,

 We kwamen enkele maanden geleden in Eetcafé de Prairie bij elkaar voor overleg. Van dit overleg is bijgaand verslag gemaakt. (klik hier)

Vervolgens was het verslag onderwerp van overleg bij de Gemeente Leudal. De op- en aanmerkingen zijn besproken in de projectgroep en worden meegenomen voor zover dat binnen de mogelijkheden past. 

In de projectgroep werd meegedeeld dat het in Leudal de gebruikelijke werkwijze is dat bij zulke grote projecten een interne projectgroep wordt gevormd die werkt volgens een projectbrief die door B&W  wordt vastgesteld. 

Wij hebben van die projectbrief kennisgenomen. Wij zijn daarin verder geen partij.

In een vergadering van de werkgroep gemeenschapshuis is gesproken over de verdere voortgang. Hierover hebben we de Dorpsraad geïnformeerd en gevraagd om een standpunt.

De Dorpsraad heeft ons haar zienswijze doorgegeven. Hieruit blijkt dat de Dorpsraad het op prijs stelt dat wij ook aan de gebruikers vragen of zij het eens zijn met onze voorgestelde aanpak.

Dat doen we daarom bij dezen.

De hoofdvraag luidt dan:

1. Kunnen jullie je vinden in het voorstel van de werkgroep om op korte termijn een Stichting op te richten die zich gaat bezig houden met de realisering van een Gemeenschapshuis in Ell en met de inrichting van dat Gemeenschapshuis?

Gedurende dit traject worden voorstellen geformuleerd betreffende de exploitatie van het gemeenschapshuis. Deze voorstellen worden met de toekomstige gebruikers besproken.

2.Na oplevering draagt deze Stichting het gemeenschapshuis over aan een nieuw stichtingsbestuur dat vervolgens verantwoordelijk is voor de exploitatie van het gemeenschapshuis. Kunnen jullie je ook daarin vinden?

Geef jullie reacties svp per email door aan Thieu van Lier www.tvlier@planet.nl) . Thieu is lid van de werkgroep Gemeenschapshuis en hij is tevens secretaris van de Dorpsraad.

In de openbare vergadering van de Dorpsraad zullen de reacties van de toekomstige deelnemers worden gepresenteerd.

Dan wordt ook aan de openbare vergadering de stand van zaken gepresenteerd.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Gemeenschapshuis Ell

 

Ton van Deursen

Thieu van Lier

Jos Strous