Prins Rick I

Ich, prins Rick 1e, 68ste prins vanne Moerebuuk.
Gebore op 10 november in Wieërt, 9 maondj nao de Vastelaovendj van 1990.
Opgegruudj in … Ittervoort … as jóngste telg in ‘t Èller gezin van aod-prins Theo van Toon van Aere Drees en Jeanne van Tjeu van Hoke Door én nateurlik miene aojere broor Bram. Gelökkig oeteindelik toch verhoestj nao Èll en dao begos ‘t fieëst pas echt!

Ich deil mien vastelaovesblood same mèt mien prinses Joreth, van Hover. Dao woeën ich sinds kort mèt same aan ’t Scheijmansplein. Wae zeen allebei actief in ‘t óngerwies. Ichzelf wèrk op ‘n speciaal sjoeël, de Maaskei in Hael, woeë ich die jeugd get bie probeer te bringe.

Mien adjudante Bram, Gert-Jan en Noud en de dames Sandra, Li en Fé wore al bekindj véúr det se mich kwome vraoge as prins, det haje wae namelik allang ieëre besproke.
Same mèt al dees persoeëne bèn ich zeer actief in ’t vereinigingslaeve van Èll. Zoeë zeen wae gaer aanwezig op de Bóntje Aovendj as ‘3 Kieër Niks’. Daonaeve bèn ich actief as: bestuurslid van ‘t KVW, lid van ’t Jeugd Comité, Tambour-maître vanne sjötterie, spoeëk bie Stichting Spook én … verdediger bie ’t vlaggesjeep van RKESV: ‘t Derdje (… oh jao, en in miene vrieje tied studeer ich ouch nog).

Bie de gratie van Groeëtvorst Jan, Vorst Henri en de Raod van Elf wil ich uch ’t volgendje dudelik make:
– Miene droum óm prins te waere mèt deze fantastische groep óm mich haer is werkelikheid gewore.
– Wae zulle d’r same mèt jeugdprins Kris en jeugdprinses Rose, heur adjudante Benthe en Max en de jeugdraod volle bak tegenaan gaon.
– Ditzelfdje gaon wae nateurlik ouch doon mèt die men en de dames vanne Raod van 11.
– Ich bèn eine groeëte fan van blaosmeziek en wil dan ouch gaer vraoge veur muzikale óngersteuning van al ós Èller muzikante.
– Vrinjegroep Spieje heet bie deze heur ieëste prinses en ouch de Prutsers zeen wederom vertegewoordigdj. Wae verwachte den ouch det dees twieë groepe dit jaor ’n    stepke extra zètte.
– Laote wae daonaeve ouch de aandacht gaeve aan de jubilerendje Vervaelers, die dit jaor speciaal veur ós nog eine kieër ‘ne groeëte wage bouwe.
– 3 Kieër Niks duit dit jaor trouwes ouch veur ’t ieëst mèt mèt ‘ne groeëte wage, cóncurrentie dus!
– Vanaaf noe weurtj ’t Scheijmansplein ’t Prinseplein genumdj en ich hoop det dit hieëlemaol verseerdj geit waere.
– Dit allemaol zoeëdet wae same Vastelaovendj kónne gaon vere mèt alle Moerebuuk en daodoor dees geweldjige traditie in standj haoje. Ich regeer dees daag den           ouch …

VEUR JÓNK EN AOD!

Maaktj plezeer, genietj d’rvan en ónthaotj:
Veur Jónk of Aod, det is mich óm ’t aeve,
same gaon wae hie fieëst belaeve!