Wil je graag een evenement toevoegen aan onze kalender?

Activiteit toevoegen
Laden Activiteiten
Dit event is voorbij.

In vele plaatsen wordt er voor de Goede Doelen gecollecteerd, ook in Ell. Het aantal Goede Doelen, waarvoor gecollecteerd wordt, varieert per plaats.Veelal afhankelijk van in het verleden genomen initiatieven. Dit leidde tot het regelmatig aandoen, aanbellen bij de inwoners voor een bijdrage in de collecte met als gevolg overlast bij de bewoners en veel benodigde collectanten. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, werd het initiatief genomen om één COLLECTE voor alle GOEDE DOELEN tezamen te houden.

Ook in Ell is hiervoor gekozen en sinds 2015 is er één collecte. De ervaringen zijn erg positief van zowel de inwoners, als de collectanten.

De organisatie.

De organisatie hiervan berust bij de plaatselijke contactpersonen van de diverse landelijke Goede Doelen, Fondsen, Stichtingen e.d.

Om op de ELLER lijst van GOEDE DOELEN(dus waarvoor gecollecteerd wordt) te komen geldt wel:

  • Landelijke erkenning genieten van het CBF(Centraal Bureau Fondsverwerving)
  • Het hebben van een plaatselijke contactpersoon met enige nieuwe collectanten
  • Voorkomen op het landelijk collecteschema
  • Er is een voorlopig maximum van 12 Goede Doelen

Het aantal GOEDE DOELEN KAN PER JAAR variëren. Inzamelingsacties van plaatselijke verenigingen of loterijen e.d. vallen buiten deze GEZAMENLIJKE COLLECTE. Momenteel zijn er een 40-tal collectanten, die de jaarlijkse rondgang doen. Wilt U ook meedoen en enkele urenper jaar voor de GOEDE DOELEN inzetten: neem contact op met Elly Reemers, Magnoliastraat 1, tel. 0495-651423. Vele handen maken licht werk.

Binnen de gemeente Leudal is een samenwerkingsverband opgericht om, daar waar dit kan, zaken samen te doen zoals het houden van de collecte in dezelfde week, gezamenlijke publicaties, aankoop materialen om de kosten zo laag mogelijk te houden e.d.

De Collecte vindt jaarlijks plaats in het voorjaar rond Pasen, eind maart/begin april. Meer weten: kijk op Facebook Goede Doelen Ell en/of neem contact op met: Rein Muijsers, tel. 0495-551751 of Sjaak Beeren, tel. 0495-552360.