De afgelopen maand april hebben de AED herhalingslessen reanimatie weer plaatsgevonden voor de voorjaarsgroep. Er zijn 5 herhalingslessen gegeven die in het algemeen druk bezocht werden.

Tijdens de AED herhalingslessen reanimatie worden de laatste gegevens, inzichten en nieuwe actuele zaken t.a.v. reanimeren en het oproepsysteem Hartslagnu besproken door de reanimatie instructeurs. Hierna worden de bekwaamheden; slachtoffer benaderen, bewustzijn controleren, 112 melding, ademhaling controleren, start reanimatie en AED inzet geoefend in verschillende scenario’s

Landelijk een forse stijging !AED herhalingslessen reanimatie

In 2009 zijn we in Ell gestart met AED Ell en er zijn nog steeds ruim 100 inwoners aangesloten bij AED Ell en van hieruit ook aangesloten bij Hartslag.nu.
Toen we gestart zijn met AED herhalingslessen reanimatie lag het percentage van overleven na reanimatie op 9%.

Uit onderzoek van de hartstichting (2013-2014) is het reanimatie percentage overlevende van buiten het ziekenhuis gereanimeerde patiënten met een cardiale oorzaak in Limburg gestegen naar 27%. De laatste onderzoeken welke gepresenteerd werden op het Nederlandse Reanimatie Congres 4 april jl. in Nieuwegein geven aan dat het percentage momenteel al meer dan 35% is in Limburg!

Het aantal mensen dat een hartstilstand overleeft is dus flink gestegen. Deze toename komt met name doordat het aantal burgerhulpverleners is toegenomen. Door o.a. landelijke campagnes, tv en radio spotjes en algehele werving worden mensen ervan bewust gemaakt hoe belangrijk het is om te kunnen reanimeren.

In het najaar (oktober) bestaat AED ELL 10 jaar. Hier zullen we op een gepaste wijze aandacht besteden aan alle vrijwillige leden van AED Ell !