De Dorpsraad heeft onlangs, met medewerking van de gemeente Leudal, op een drietal plaatsen bloementorens geplaatst. Er is gekozen om de torens op zichtlocaties binnen Ell te plaatsen. Op bijgaande foto de bloementoren nabij open kapel Hoverkruis. Deze ligt op het punt Meidoornstraat, Niesstraat en Busstraat.

De aanleiding is een bloembollenactie die de gemeente eind 2018 heeft opgezet. Daarbij waren er voor iedere kern 1000 bloembollen beschikbaar.
De bollen zijn geplant in de bloemtorens door leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool De Verrekijker.

De bloembollen bestaan uit 15 soorten narcissen die het dorp kleur brengen.