vrijheidgeefjedoor“Sommige tradities mogen niet verloren gaan, alleen al om ons eraan te herinneren dat we voortbouwen op ons verleden. De grondslag van historie is en blijft het verslag van wat was.”

Het vieren van vrijheid en het herdenken van de strijders voor deze vrijheid is een belangrijk gebeuren. De jaren 40-45 staan daarvoor te boek en zijn ook vandaag nog zeer actueel. Het is dus van belang hierbij stil te blijven staan; de gebeurtenissen en hun strijders tijdens de dodenherdenking te herdenken en de vrijheid te vieren.

ln Leudal-West, de voormalige gemeente Hunsel, is dit een waardevolle traditie, die in 2011 , mede dankzij u, weer in volle glorie is hersteld. Dit jaar worden delegaties van Eller verenigingen afgevaardigd naar de bijeenkomst op 4 mei 2018 om 19.15 uur in de kerk in Hunsel. (Totaal ca. 45 min.)

Voor het jaar 2018 hebben we de kern Ell (kinderen, Zangkoor, Fanfare,) gevraagd een bijdrage te leveren aan deze dodenherdenking. Zij hebben hun medewerking toegezegd.

Het programma van de herdenkingsbijeenkomst ziet er als volgt uit:

19.15u – 19.20u: Opening met Fanfare Ellona Ell
19.20u – 19.22u: Kort Welkomstwoord
19.22u – 19.27u: Zangkoor Join Us Ell
19.27u – 19.32u: Herdenkingsrede
19.33u – 19.37u: Fanfare Ellona
19.38u – 19.42u: Voordracht Kind(eren) Ell
19.42u – 19.46u: ZangkoorJoin Us
19.46u – 19.50u: korte toespraak wethouder gemeente Leudal
19.50u – 19.54u: Zangkoor Join Us
19.55u – 20.00u: naar monument Kerkplein en kranslegging o.l.v. schutterijen
20.00u -20.02u: STILTE
20.02 – Last Post en afsluiting met Wilhelmus door Fanfare Ellona