De Dorpsraad Ell is op zoek naar vrijwilligers die zich sterk willen maken voor de groenvoorziening in het dorp. Als we het hebben over de groenvoorziening, dan gaat het vooral om planten, struiken en bomen binnen de bebouwde kom. Ervaring is geen vereiste maar interesse voor planten e.d. heeft wel de voorkeur. Je bent écht een buitenmens, echter je hoeft beslist geen hovenier te zijn. Ook als jongere, ben je van harte welkom om bij ons die ervaring op te gaan doen. Je vindt het leuk om samen met dorpsgenoten de groene omgeving weer netjes en mooi te maken!

Groene ideeën rondom het milieuparkje

Het bestuur is op dit moment bezig met de realisatie van het initiatiefplan voor de herontwikkeling van het milieupark aan de Niesstraat in Ell. We kunnen wel wat extra handen gebruiken om onze plannen uit te voeren.

Het voorzien van zomergoed in de drie bloembakken en de watervoorziening daarvan, is ook een taak die moet gebeuren. Een werkgroep kan dit soort zaken op zich nemen. Hangbakken met geraniums o.i.d. kunnen ook voor verfraaiing van het dorp zorgen. De groep zou hierover kunnen nadenken maar ook voor de uitvoering daarvan kunnen zorgen. Natuurlijk krijg je als werkgroep ondersteuning bij de uitvoering, daarbij kun je denken aan het beschikbaar stellen van materiaal of publiciteit in de regionale media.

Meer informatie is verkrijgbaar via bestuurslid Marnix van der Kruis, telefoonnummer 06-54295187 of per email via mvanderkruis@gmail.com.

Interesse in het werk van de Dorpsraad? Kijk op www.dorpsraadell.nl Ook kun je informeren bij één van de andere bestuursleden of een mailtje sturen aan secretariaat@dorpsraadell.nl