Op woensdag 3 april 2019 start de firma Landheer Infra in opdracht van de gemeente Leudal met het aanbrengen van een fietssuggestiestrook op de Ellerweg/Sebastiaanstraat in Kelpen-Oler/ Ell. De werkzaamheden worden volgens planning op woensdag 10 april 2019 afgerond.

Waarom?
De gemeente Leudal wil met het aanbrengen van de fietssuggestiestrook bijdragen aan een veiligere verbinding voor fietsers tussen Kelpen-Oler en Ell.

Wat gaan we doen?
Vanaf Grathemerweg tot aan de bebouwde kom in Ell wordt op de Ellerweg en Sebastiaanstraat een rode fietssuggestiestrook aangebracht. De toplaag van de fietssuggestiestrook wordt vervangen door rood asfalt, met een uitgangsbreedte van 1,50 m aan weerszijde.

Locatie?
afbeelding_fietspad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie en bereikbaarheid?
De weg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Het doorgaand bestemmingsverkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.
Fietsers worden begeleid door verkeersregelaars.
De bedrijven worden nog rechtstreeks benaderd voor concrete afspraken.
Communicatie tijdens uitvoering?
Enkele dagen voor de daadwerkelijke start van de werkzaamheden ontvangen de omwonenden een informatiebrief van de aannemer. In deze brief staan onder andere de contactpersonen tijdens de uitvoering, bereikbaarheid van uw woning en hoe er omgegaan wordt met het ophalen van het huisvuil.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Patrick Sanders via p.sanders@leudal.nl of via (0475) 85 90 00.