De natuur in en rond Ell.

Er liggen veel vennen en vijvers. Bossen zijn helaas bijna allemaal verdwenen. In het noordwesten stroomt de Tungelroyse Beek en in de vallei daarvan ligt het vochtige natuurgebied Heijkersbroek (’t Brook) waar Visclub Sint-Petrus van Weert er een grote visvijver in uitbaat. Het Heijkersbroek sluit weer aan op De Krang bij Swartbroek.

De Ellerschans

Ter hoogte van Ell en Swartbroek ligt de Ellerschans, een archeologisch waardevol landschapselement. Tijdens graafwerkzaamheden voor de herinrichting van de thans weer meanderende Tungelroyse beek werd een boerenschans ontdekt.

In een schans verschanste de dorpelingen zich tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) voor plunderende soldaten. Het was een klein verdedigingswerk bestaande uit een terrein van ongeveer 1 tot 3 hectare, waar een gracht omheen werd gegraven. De grond uit de gracht werd gebruikt voor een wal aan de binnenzijde van de gracht. Veel schansen in Noord- en Midden Limburg zijn verdwenen, maar de schans in Ell is weer in ere hersteld. De schans is inclusief een schansbrug direct langs de historische locatie gereconstrueerd.

In het natuurgebied is langs de herbouwde schans een nieuw wandelpad aangelegd met een vlonderbrug over de Tungelroyse beek en een zogeheten knuppelpad.