We zien de afgelopen maanden helaas een toename van het aantal woning -en schuurinbraken in diverse kernen in de gemeente Leudal.

Niet thuis? Licht aan!Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers kiezen vooral donkere woningen, aan het eind van de middag/begin van de avond. Verklein de kans en laat verlichting branden als u weg bent. Draai ook de deur op slot. En vergeet de achterdeur en de ramen niet. Een inbreker heeft maar enkele seconden nodig om in te breken. Als het langer duurt, staakt hij vaak zijn poging. Inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-sterkeurmerk vermindert de kans op een inbraak met maar liefst negentig procent.

De WhatsApp-Alert-groepen met buurtgenoten blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in het dorp en het buitengebied!

U weet waarschijnlijk heel goed welke personen, voertuigen er NIET uw straat thuis horen, mocht u iets verdachts zien bij jou in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met de omschrijving van de daders en de vluchtrichting van de auto of scooter komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met je mobiele telefoon. Let wel goed op je eigen veiligheid!
Alvast bedankt voor uw oplettendheid!

Meer tips vind je op www.politie.nl, maak het ze niet te www.makkelijk.nl of www.hoeveiligismijnwijk.nl

Werkgroep Buurt-Whatsapp

De WhatsApp-Alert-groepen met buurtgenoten blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in het dorp en het buitengebied. In Ell zijn er een drietal actief, twee binnen de bebouwde kom (oost en west) en één in het buitengebied.

Dit is een aanvulling op de algemene informatie over Buurtpreventie WhatsApp groepen vanuit het team van wijkagenten van de gemeente Leudal.

De opzet van de buurtpreventie WhatsApp in Ell is als volgt:

De WhatsApp groepen zijn niet per buurt maar voor Ell als geheel.
Door de beperking van de groepsgrootte van WhatsApp (256) hebben we besloten om 3 groepen aan te maken, te weten:
Ell West: Molenveld 1, Molenveld 2, Antoniusstraat, Berbenstraat
Ell Oost: Swartbroekstraat, Niesstraat, Hoogstraat en alles ten oosten van deze hoofdwegen.
Ell buitengebied: Alles buiten de bebouwde kom (blauwe borden Ell).

Feitelijk werken deze groepen als 1 en er wordt per melding door de coördinatoren onderling afgesproken of de melding doorgezet moet worden naar de andere groepen en wie dit doet. Mogelijk worden de groepen in de toekomst samengevoegd als de groepsgrootte in WhatsApp verhoogd wordt.

Aanmelden BuurtWhatsapp Ell

– Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen deelnemen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.
– Melding altijd via 112 maken. Dit is op aangeven van de politie zelf. Bellen via 0900-8844 of e-mail sturen wordt niet snel genoeg opgevolgd.
– Ten overvloede nogmaals; Melding moet gemaakt worden door degene die het ziet (dus niet de coördinator).