LEUDAL – De gemeente Leudal heeft een nieuw geluidsbeleid geformuleerd. Daarin worden de kaders beschreven om voor iedereen duidelijk te maken wat wel en niet kan en mag.

Evenementen leveren een positieve bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven, zo laat de gemeente in een persbericht weten, maar de nieuwe kaders zijn nodig om alles in goede banen te leiden.

Normen
In het geluidsbeleid voor evenementen in feesttenten en in de openlucht, dat is opgenomen in het zogenoemde Uitvoeringsbeleid evenementen, staat beschreven aan welke geluidsnormen en eindtijden moet worden voldaan. Bij klachten wordt er gemeten op de gevel van een geluidsgevoelige ruimte van de klager. Ná de vastgestelde eindtijd van het evenement gelden de geluidsnormen zoals die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze normen zijn strenger.

Eindtijden
Er zijn ook wat eindtijden gewijzigd voor evenementen in feesttenten en in de openlucht. Dat geldt dan met name voor feesten op zondag tot en met donderdag. De eindtijd voor een evenement wordt daar nu 1.00 uur waar dat 2.00 uur was. De eindtijd voor het geluid wordt 0.00 uur waar dat 1.30 uur was. Op vaste feestdagen als bijvoorbeeld carnaval, kermis of Oudejaarsavond wordt hiervan afgeweken. Het complete uitvoeringsbeleid is terug te vinden op www.overheid.nl.

Informeren
Een organisator van een evenement moet omwonenden binnen een straal van 100 meter – afhankelijk van het soort evenement – ook per brief informeren. Die informatie moet het mobiele telefoonnummer van de organisator, de soort muziek die ten gehore wordt gebracht, het maximale geluidsniveau, de begin- en eindtijden van het evenement en het telefoonnummer van de RUD-LN (Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord) bevatten. Omwonenden kunnen bij vragen of klachten contact opnemen met de organisator. Wanneer de organisator het geluidsniveau niet aanpast, kunnen zij dan contact opnemen met de RUD-LN.

Vragen
Vragen, opmerkingen en tips over het uitvoeringsbeleid evenementen kunnen telefonisch en schriftelijk worden doorgegeven aan de gemeente. Mailen kan via info@leudal.nl.

HIER kunt u het volledige artikel van de Gemeente Leudal lezen.

(Bron: John Hölsgens, Nieuws Leudal)
(Foto: Pixabay)