De notulen zijn weer terug te vinden op onze website onder het item “downloads”.

Wat staat er deze maand zoal in de notulen:

  • Verkeersveiligheid Ellerbrug;
  • Bloembollen actie;
  • Wilde zwijnen;
  • Werkgroep kermis;

Uiteraard kunnen de onderwerpen (en meer) gelezen worden in de notulen.

Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 10 december 2018