De nieuwe notulen zijn weer te vinden op onze website.
Onder andere lees je in de notulen:

  • Over het “milieustraatje aan de Niesstraat;
  • Over de themabijeenkomst van buurtpreventie en ondermijnende misdaad

En nog veel meer…….

Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 18 februari 2019