De nieuwe notulen zijn weer te vinden op onze website.
Onder andere lees je in de notulen:

  • Over Stichting Wonen Ell;
  • Over de bijeenkomst van de WhatsAppgroepen Buurpreventie;
  • Zwijnen overlast;

En nog veel meer…….

Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 21 januari 2019