Aanwezig: Fer, Marnix, Fons, Frans en Theo.

1. Opening vergadering. Fer opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 15 april 2019. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Theo zal de notulen (laten) publiceren op de site.

3. Behandeling actiepuntenlijst. Een aantal acties en afspraken komen aan bod bij de bespreking van diverse andere agendapunten.
• Verplaatsen van een bloemtoren/Werkgroep groenvoorziening; De bloementoren, op het punt Meidoornstraat, Niesstraat en Busstraat, staat pal vóór de open kapel Hoverkruis. Het voorstel is deze te verplaatsen, meer richting de kerk. De exacte plaats wordt ter plekke bepaald. Actie Marnix. De bloembakken zijn uitgebloeid en willen we nu vullen met zomergoed. De nieuwe plantjes……………… (lees verder door het bestand te downloaden)

Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 27 mei 2019