Beste leden, trainers, vrijwilligers, sponsoren van RKESV en verder iedereen die RKESV een warm hart toedraagt,

Op vrijdag 4 januari wordt de traditionele nieuwjaarsreceptie van RKESV gehouden. Dit is een mooie gelegenheid om iedereen persoonlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. Wij nodigen u graag hiervoor uit (uiteraard samen met uw partner).

Thea en Fred zorgen bij binnenkomst weer voor gratis koffie met wat lekkers erbij. Dit wordt u samen met enkele consumpties aangeboden door het bestuur. Ook worden op deze avond, zoals intussen gebruikelijk, de jubilarissen in het zonnetje gezet.

In 2019 zijn de volgende personen jubilaris van RKESV:

25 Jaar
Henry Cuypers

40 jaar
Tjeu Claessens
Thijs Peeters

50 jaar
Thei van de Eertwegh
Huub Peeters
Thei Rutjens
Tjeu Veugelers

60 jaar
Bèr Bongers
Jos Deckers
Tinus van Lier
Jos Timmermans

Verder zal Ron Schmeitz met zijn buut “De Startendje Buutteredner” de lachspieren van de aanwezigen bespelen.

Er is wat te drinken, er is wat te knabbelen, er is weer wat te winnen, er is gezelligheid, kortom… wij rekenen op u!!!

Namens het bestuur,
Werkgroep Nieuwjaarsreceptie RKESV
https://www.rkesv.nl/