Op 22 oktober heeft de jaarvergadering van de Dorpsraad plaatsgevonden.
Bijgevoegd vindt u de notulen waar veel belangrijke onderwerken in worden vermeld.

Onder andere in deze notulen:

  • Bestuurszaken;
  • Steenenbampt;
  • Nieuws van de diverse werkgroepen;
  • Website;
  • Presentatie armoedebeleid gemeente Leudal;
  • Stichting Wonen Ell;
  • Mileupark(je) aan de Niesstraat;
  • En meer………
Notulen openbare vergadering dinsdag 22 oktober 2019.