Hier beneden vindt u weer de notulen van laatste vergadering van de Dorpsraad.

Notulen dorpsraad 16 december 2019