Hier beneden vindt u weer de notulen van laatste vergadering van de Dorpsraad.

Onder andere in deze notulen:

  • Werkgroep groenvoorziening;
  • Herontwikkeling van het milieupark en de parkeerplaats;
  • Nieuwjaarsbijeenkomst;
  • Ingekomen post.
Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 18 november 2019