Aanwezig: Fer, Marnix, Fons en Theo. Gast is Math Hendrikx, Goede Doelen Ell bij agendapunt 1.

Afwezig: Frans met bericht van verhindering.

  1. Er wordt gestart met een vooroverleg met Math Hendrikx, Goede Doelen Actie Ell. Hierbij zijn Fons en Theo aanwezig, later sluiten ook Fer, Frans en Marnix aan. De Goede Doelen Ell werkgroep functioneert onder de vlag van de Dorpsraad. Wel geheel zelfstandig, echter de financiële afwikkeling loopt via de Dorpsraad. De inkomsten van de Goede Doelen Actie in Ell komen via verschillende externe bankrekeningen binnen bij de bankrekening van de Dorpsraad. Wij stellen voor om een aparte bankrekening voor de Goede Doelen Actie in Ell te openen. Echter dit kost bijna € 100,– op jaarbasis. En dat is jammer, omdat deze kosten moet komen uit de opbrengsten van de Goede Doelen Actie. Math Hendrikx gaat bij de organiserende werkgroep ‘gezamenlijke goede doelen-collecte in de gemeente Leudal’ informeren of via die weg er mogelijkheden zijn.

Het bestuur van de Dorpsraad ziet graag, dat er onder brieven, huis aan huis flyers er een duidelijke afzender van de Goede Doelen Actie staat. De gegevens van een contactpersoon. Math zegt dit toe.

Ook zal er gebruik worden gemaakt van de website van Dorpsraad. Persberichten, huis aan huis mailings e.d. zullen voortaan ook geplaatst gaan worden op de website. Kopij kan naar media@dorpsraadell.nl

2. …………….. download de notulen om verder te lezen…………..

Notulen vergadering Dorpsraad Ell, 30 september 2019