Afronding infrastructuur:

De infrastructuur wordt in één fase uitgevoerd nà realisatie van de 19 woningen in plandeel B
(dus ca. Q2-2020)

Verkoop / vragen:

Zodra er meer nieuws is berichten wij hierover!