Op dinsdag 22 oktober is er van 20.00 tot 22.30 uur een bijeenkomst van de Dorpsraad Ell in BMV Ellenhof aan het Scheijmansplein 18 te Ell. Het betreft een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvinden met een terugblik op 2018 en de activiteiten tot nu toe in 2019. U krijgt informatie vanuit de werkgroepen, informatie over het bestuur (bijvoorbeeld: samenstelling, herverkiezing, vacatures, aantal bestuursvergaderingen e.d.) en het werk van de AED projectgroep. Ook gaat de Dorpsraad haar toekomstplannen duidelijk maken. Komt u ook? Wij heten u van harte welkom!

Gevarieerd aanbod van onderwerpen

We hebben meerdere gastsprekers;

  • Gert van der Steen, opbouwwerker bij Synthese belicht ‘Armoede, minima en schulden in de gemeente Leudal’.
  • Een ander onderwerp is de ‘Glasvezel campagne voor coax adressen’.
  • In de oude Ellenhof zijn er plannen om wooneenheden te ontwikkelen. Hoe is de stand van zaken rondom de dorpscoöperatie? Een bestuurslid van de Stichting Wonen Ell zal dit uitleggen.
  • Tenslotte komt ook de voortgang van het nieuwbouwproject Steenenbampt aan bod.

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie/thee en iets lekkers. Iedereen die interesse heeft in het werk en de rol van de Dorpsraad, is van harte welkom!

Inbreng tijdens bijeenkomst

U kunt, als inwoner van Ell, een belangrijke rol spelen als het gaat om onderwerpen zoals wonen & woonvoorzieningen, verenigingen, Buurt-Whatsapp, toekomst Kermis en Buitengebied. Het zijn op dit moment de onderwerpen waar de Dorpsraad Ell zich sterk voor maakt. Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol, richting de overheid en andere instellingen. Als dorpsraad nodigen we de bewoners dan ook uit om mee te denken, we kunnen die inbreng goed gebruiken. Om u tijdens de jaarvergadering (zo veel mogelijk) concrete antwoorden te kunnen geven, verzoeken wij u de in te brengen onderwerpen uiterlijk zondag 20 oktober in te dienen via het e-mailadres secretariaat@dorpsraadell.nl.