Op dinsdag 23 oktober is er van 20.00 tot 22.30 uur een openbare vergadering van de Dorpsraad Ell samen met de Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening in het Ellenhof, aan het Scheijmansplein 18 te Ell.

Noteert u de datum in uw agenda?

Het betreft een algemene openbare vergadering, waarbij een aantal presentaties plaatsvinden met een terugblik op 2017 en de activiteiten tot nu toe in 2018. U krijgt informatie vanuit de werkgroepen, informatie over het bestuur (bijvoorbeeld: samenstelling, herverkiezing, vacatures, aantal bestuursvergaderingen e.d.) en het werk van de AED projectgroep.

Ook gaat de Dorpsraad haar toekomstplannen duidelijk maken.