LEUDAL – De oppositiepartijen CDA, VVD, PAL en Leudal Sociaal hebben dinsdagavond boos de gemeenteraadsvergadering verlaten.

Aanleiding was het al dan niet bespreken van een motie over Landgoed Leudal in Haelen. De oppositie wilde die motie indienen, om het college in overleg te laten gaan met de exploitant van het landgoed, ook wel camping genoemd, Wilbert Hikspoors.

Compromis
Hikspoors had een compromisvoorstel geschreven en hoopte dat de gemeenteraad zou besluiten dat het college daar met hem over in gesprek zou gaan. De coalitiefracties Samen Verder, Ronduit Open en D66 wilden het bespreken van de motie echter niet op de agenda zetten, vooral vanwege het tijdstip van indienen: zondagavond. In de praktijk betekende dat volgens fractieleider Graef van Samen Verder, dat raadsleden de inhoud in de meeste gevallen pas maandagavond tot zich konden nemen, laat staan dat er tijd over bleef voor overleg.

Geen klachten
Raadslid Wagemans (Ronduit Open) betoogde dat er onwaarheden in de motie van de oppositie stonden. Zo viel onder meer te lezen dat er ‘vanuit de Haelense gemeenschap geen klachten worden gehoord, integendeel’. De CDA-fractie vond dat ‘iedereen wel wist hoe het zat’ met Landgoed Leudal en fractleider Van Helden verweet Wagemans kinderachtig gedrag. Ad Thomassen (VVD) deed een beroep op burgemeester Verhoeven om het onderwerp toch op de agenda te zetten. ‘Zo wordt de oppositie monddood gemaakt’ vond hij. De burgemeester betoogde dat de gemeenteraad gebaat is bij tijdig aangeleverde moties, zodat bespreking en besluitvorming zorgvuldig kan plaatsvinden. In de daaropvolgende stemming besloot de coalitie het onderwerp niet op de agenda te zetten. Daarop verliet de voltallige oppositie de vergadering.

 

(Bron: John Hölsgens, Nieuws Leudal )
(Foto: Twitter Jort Raemakers)