Dorpsraad Ell

Dorpsraad Ell

Een Dorp in Ontwikkeling

Ell is een dorp met een goede leefbaarheid, een omvangrijk en actief verenigingsleven en vele voorzieningen.

Eind 2007 is de dorpsraad Ell ontstaan vanuit een aantal werkgroepen van mensen die zich na de herindeling van de gemeente Leudal zorgen maakten om de toekomst van Ell. Er werd uit deze werkgroepen “gemeenschapshuis”, “wonen en woonvoorzieningen”, “verenigingen”, en “buitengebied” een bestuur gevormd. In 2018 bestaat de dorpsraad 10 jaar en heeft als hoofdthema de leefbaarheid in het dorp Ell in de breedste zin van het woord.

In het dorpsontwikkelingsplan (DOP) “Ell, een dorp in ontwikkeling” van 2008 schetst de dorpsraad een visie waarbij de leefbaarheid en de voorzieningen minstens op het huidige niveau moeten blijven en waar nodig en mogelijk nog verbeterd kunnen worden. Ell binnen de gemeente Leudal als subcentrum voor de direct omliggende dorpen van diezelfde gemeente én de gemeente Weert.

De diverse werkgroepen van de dorpsraad geven in het DOP hun visie op de toekomst van Ell waarin het in 2020 nog goed wonen, leven en werken is, en het dus niet anders zal zijn dan in het (recente) verleden.

De titel en inhoud van het DOP uit 2008 zijn 10 jaar later nog steeds actueel.

Bekijk de Notulen

Wie wij zijn

De dorpsraad is een stichting bestaande uit een 6-tal enthousiaste bestuursleden die midden in de lokale samenleving staan. Binnen het bestuur heeft elk lid een of meerdere taken en aandachtsgebieden. Naast het bestuur zijn er nog vele vrijwilligers actief in de diverse werkgroepen en zijn er ook diverse mensen die buiten deze werkgroepen de helpende hand toesteken bij activiteiten.

Wat wij doen

In de 10 jaar van haar bestaan heeft de dorpsraad zich bezig gehouden met belangrijke thema’s zoals (verkeers)veiligheid, gezondheid (AED), onze senioren (inloophuis, dementiebeurs), speelvelden voor onze kinderen, ondersteuning van verenigingen, het buitengebied, en het meest in het oog springend, de realisatie van onze nieuwe BMV. Een belangrijke recente thema’s zijn het wonen voor jongeren, onder andere in de voormalige Ellenhof, en de toekomst van de kermis. Met enige regelmaat en minstens een keer per jaar overlegt de dorpsraad tijdens een algemene vergadering met de bewoners van het dorp. Alle bestuursvergaderingen, ongeveer 10 per jaar, zijn openbaar. Notulen van vergaderingen verschijnen na goedkeuring op deze site.

0
Inwoners
0
Natuurgebieden
0
Woningen
0
HECTARE