Beste inwoners, verenigingen en organisaties van Ell,

De gemeente Leudal werkt aan een toekomstbestendig accommodatiebeleid. De gemeenteraad stelde hiervoor een startnotitie vast (www.samenleveninleudal.nl). In de volgende fase spreken we met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Daarvoor organiseren we in ieder dorp een bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst actualiseren we de eerder opgehaalde input. Daarnaast kijken we per dorp met betrokkenen naar het aanbod van accommodaties en de toekomstige vraag.

Je bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst in Ell op:
Dinsdag 29 oktober van 19.30 tot 21.30u in BMV de Ellenhof

Wat gaan we doen?

We gaan met elkaar in gesprek over en actualiseren: • Trends en ontwikkelingen die we zien en hoe die van invloed zijn op Ell • Huidige aanbod aan voorzieningen en accommodaties in Ell • Toekomstige keuzes met betrekking tot de accommodaties in Ell Ben jij er bij? Wij hopen op jouw aanwezigheid op 29 oktober. Aanmelden kan via www.samenleveninleudal.nl. Samen bouwen we aan een toekomstbestendig plan