Onlangs werd er een bijeenkomst georganiseerd door Synthese, met het onderwerp ‘Samen voor een goed leven’.

We willen je graag informeren over het verloop en de opbrengst van deze bijeenkomst.
Daarom tref je bijgaand ter informatie aan:
• Een weergave van het ‘getekende verslag’ dat gedurende de middag is gemaakt.
• De ‘opbrengst’ van de Verbindingsmarkt: 3 bijlagen.
• 2 presentaties die in het gedeelte voor de pauze zijn gebruikt.
• Als je op andere manieren wil bijdragen aan het programma kun je gebruik maken van onderstaande contactgegevens:

Gert van der Steen
Opbouwwerker en aandachtsfunctionaris vrijwilligerszaken Synthese
g.vandersteen@synthese.nl
077 – 2011 324

In de komende jaarvergadering zal hier uitvoerig aandacht aan besteed worden.
Gert van der Steen zal een toelichting geven op het armoede beleid in de gemeente Leudal.

“Getekend” verslag
Opbrengst 1
Opbrengst 2
Opbrengst 3
Presentatie 1
Presentatie 2