Ons Genoegen

Beugelclub Ons Genoegen

Contactgegevens

(Post)adres:

Berbenstraat 37, 6039 GZ, Stramproy

E-mailadres:

info@beugelclubell.nl

Bestuursleden

Voorzitter:

Wiel Mennen

Secretaris:

Petra Driessen

Penningmeester:

Mies Jacobs

Andere Bestuursleden:

Lei Hanssen
Geer Driessen

Meer informatie over Beugelclub Ons Genoegen

Doelgroep: 8 tot 80 jaar
Contributie: Leeftijdsafhankelijk
Categorie: Jongeren, Ontspanning, Senioren, Sport

 

Oud-baanhouder Cornelius (Neel) Stals zal nooit gedacht hebben, dat waar hij in Ell mee begon tot zoiets moois zou leiden. Hij beoefende de beugelsport op de baan van zijn neef Rietjens op Eerkeshof in Stramproy en besloot toen in zijn als berging en garage in gebruik zijnde varkensstal een beugelbaan aan te leggen. Stals klaarde die klus in zijn eentje en in juni 1974 werd daar beugelclub “Ons Genoegen” opgericht.

Dit had tot gevolg dat oudbeugelaars van vroeger gingen meespelen, waarbij de kiem tot een nieuwe club werd gelegd.

Harry Heijkers (Ell) en Jan Briels (Haler) waren diegene die een oprichtingsvergadering opriepen, waarbij zich reeds 22 leden en 7 jeugdleden aanmelden. Het bestuur werd gevormd door Sjeng Neynens, Antoon Bongers, Jan Lenders sr., Lei Hansen (Haler) (voorzitter) en Harrie Driessen (secretaris).

De contributie werd vastgesteld op 12,00 gulden voor de senioren, 6,00 gulden voor de jeugd en 3,00 gulden voor aspirant-leden.
Gedurende de eerste jaren steeg het ledenaantal gestaag naar 29 leden en 15 jeugdleden.

Er werd deelgenomen in de competitie van de Nederlandse Beugelbond met een zestal in de 1e klasse en 2 zestallen in de 2de klasse.

Mede dank zij de inzet van secretaris Driessen en Pastoor Steeghs bleef de interesse van de jeugd om te beugelen ruimschoots aanwezig. In 1977 namen we zelfs deel met 5 seniorenviertallen en 4 jeugdviertallen. Al was het behelpen met de behuizing (vooral de verwarming en het sanitair liete nte wensen over), al spoedig was er een voortvarend clubje met een grote groep jonge spelers, die vooral dankzij de intensieve begeleiding van de toenmalige secretaris Harrie Driessen in stand bleef en goede beugelaars heefd opgeleverd

Lees meer………