St. Sebastianus

Schutterij Sint Sebastianus

De schutterij Sint Sebastianus in Ell is een zeer actieve vereniging met zowel jonge als (iets) oudere leden. Door het jaar heen organiseren wij diverse activiteiten voor leden en niet-leden. De nieuwste aanwinst is onze majorette groep die trots de schutterij voorgaat op de bondsfeesten.

Contactgegevens

(Post)adres:

Hazelaarstraat 3, 6011 RS, Ell

Bestuursleden

Voorzitter:

Vacant

Secretaris:

Jolanda Storms-Custers

Penningmeester:

Jordi Custers

Andere Bestuursleden:

Rick Geelen
Roy Kuijpers
Andre Vossen

Meer informatie over Schutterij Sint Sebastianus

Doelgroep: Iedereen
Contributie:
Categorie: Cultuur

In 2011 vierde onze vereniging op 18 mei het 75 jarig jubileum sinds de heroprichting in 1936. Verder research in onze archieven leverde een plakkaat op met de aankondiging van de viering van het 200 jarig bestaan in 1967. Er zijn aanwijzingen dat onze vereniging veel ouder is …!

Momenteel is de vereniging springlevend niet in de laatste plaats vanwege de successen in de laatste jaren.

Mocht u meer informatie willen over de schutterij dan kunt u terecht op onze website