ZijActief Ell

vernieuwend, uitdagend, ondernemend, inspirerend, gevarieerd, boeiend, ontspannend
samen met vrouwen leuke activiteiten ondernemen.
Ben je benieuwd?
Kom kennis maken, je bent van harte welkom.
bij Zij Actief Ell

Contactgegevens

(Post)adres:

Hunnissenstraat 1A, 6011 RG Ell

E-mailadres:

zijactiefell@gmail.com

Bestuursleden

Voorzitter:

Mirjam Zeevaarders

Secretaris:

Jeanne Roost

Penningmeester:

Truus Hendrikx

Andere Bestuursleden:

Meer informatie over ZijActief Ell

Doelgroep: Vrouwen vanaf 30 jaar.
Contributie: €35,- per jaar
Categorie: Muziek, Ontspanning, Welzijn

Zijactief Ell bestaat uit ongeveer 80 leden.
Onze vaste activiteiten vinden plaats op de dinsdagavond bij café–zaal de Prairie.
Wij hebben een heel gevarieerd jaarprogramma en is bestemd voor Jong en Minder jong.

Heeft u interesse? Kom ons dan eens vrijwillig bezoeken op een van onze activiteiten en proef dan de sfeer van de 3 O ‘s :
Ontmoeting – Ontplooiing – Ontspanning
die centraal staan in ons programma, maar vooral op onze bijeenkomsten!

Wij willen u graag ontmoeten !
U bent van harte welkom.

Heeft u vragen over ZijActief Ell?
Neem dan contact op met een van de bestuursleden.