wapen ellGraag nodigen wij je uit om vrijwilliger te worden bij de Dorpsraad Ell. Als vrijwilliger ben je van onschatbare waarde voor de Eller gemeenschap. En, naast dat je een ander helpt, zal dit een goed gevoel geven om iets voor een ander te mogen betekenen. Leven in een gemeenschap heeft ook als doel er voor elkaar te zijn! We hebben elkaar nodig!
Binnen het bestuur van de Stichting Dorpsraad Ell zijn een aantal vacante functies beschikbaar. Daarom roept de Dorpsraad mensen op om hun interesse bij hen kenbaar te maken. De belangrijkste voorwaarden zijn, dat men in Ell woonachtig en tenminste 18 jaar oud moet zijn. Ook is het niet toegestaan, dat men gemeenteraadslid is. Door de huidige bestuurssamenstelling, worden vooral vrouwen opgeroepen om zich aan te melden. Hoeveel tijd kost dit vrijwilligerswerk? Dit kan variëren van een paar uurtjes per maand tot wekelijkse inzet. Ook binnen de werkgroepen zijn nieuwe leden welkom. Aanmelden kan via secretariaat@dorpsraadell.nl Je kunt daar je aanbod en beschikbaarheid aangeven.

Werkgroep Buitengebied

Deze werkgroep bestaat uit burgers en uit ondernemers die in het buitengebied wonen. Via een proces van onderop, wordt er gekeken naar wat belangrijk is in het buitengebied. Onlangs is er een een landschapsbiografie gerealiseerd welke door inwoners van Neeritter-Ittervoort, Gemeente en IKL is opgesteld voor het gebied Neeritter-Ittervoort. Wellicht is dit een mooi initiatief wat we voor Ell en omgeving in de toekomst zouden kunnen oppakken. Naast het uitwerken hiervan, komen er tal van andere onderwerpen aan bod. Denk aan bijvoorbeeld; wandel- en fietsroute netwerk, overlast zwijnen, landbouw-routenetwerk, glasvezel e.d.

Kermis: anders opgezet?

Om het bestaan van een kermis in de toekomst in het dorp te waarborgen, moet een gemeenschap mee gaan werken met de Stichting Traditionele Kermisorganisatie. Deze Stichting gaat hiervoor haar nek uitsteken. De Dorpsraad Ell, wil hiervoor graag een aparte werkgroep oprichten. Deze groep zou kunnen nadenken over een (alternatief) programma en hoe dit het beste kan worden uitgevoerd. Voorbeelden van onderwerpen waarover de werkgroep het zou kunnen hebben; Vind je het belangrijk voor de leefbaarheid een keer per jaar de kermis te behouden? Zou de kermis ook op een heel andere en nieuwe manier georganiseerd kunnen worden, zo ja heb je daar ideeën over? Vind je dat de kermis, als gemeenschapsfeest, meer uitgebouwd kan worden door ondernemers, verenigingen en particulieren te betrekken bij de organisatie?

Leerfbaarheid waarborgen

De Dorpsraad Ell ziet graag dat mede dankzij haar inzet de leefbaarheid in Ell verbeterd c.q. behouden blijft. Daarom is de Dorpsraad zowel op bestuurlijk als op ambtelijk gebied voortdurend in gesprek met de gemeente Leudal. Er worden binnen de Dorpsraad tal van onderwerpen besproken. Een paar agendapunten in de afgelopen periode waren bijvoorbeeld: Toekomst Kermis; Milieustraat aan de Niesstraat opknappen/verfraaien; Glasvezel Buitenaf; Ontwikkelingen Stichting Wonen in Ell (woonfunctie voormalige Ellenhof); Verkeersveiligheid Ellerbrug. Er wordt op een constructieve manier samengewerkt binnen het bestuur en met andere partijen.

Voor elkaar in Ell!

Wensen, ideeën en signalen uit de Eller samenleving worden opgepakt en gecoördineerd. Een aantal groepen werken aan thema’s, die verwerkt zijn in het dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het gaat om de volgende werkgroepen; Kermis, Wonen en woonvoorzieningen, Website & Online Communicatie, Buitengebied, Buurt-Whatsapp en Goede Doelen Collecte. Ook is er een AED werkgroep actief. Wist u dat Ell, als kern, de meeste actieve en opgeleide reanimatie AED vrijwilligers heeft binnen de gemeente Leudal! Iets om trots op te kunnen zijn. Als Dorpsraad hebben we mogen ervaren dat de betrokkenheid en belangstelling groot is voor haar werk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de animo om deel te nemen aan de poll en de uitslag daarvan op de website. Waaruit blijkt dat iedereen het belangrijk vindt.

Huidige bestuurssamenstelling

Momenteel bestaat het bestuur uit Fer Koolen (voorzitter), Theo van den Berkmortel (secretaris), Fons Timmermans (penningmeester), Frans Boonen en Marnix van der Kruis.
Interesse in het werk van de Dorpsraad?

Kijk op www.dorpsraadell.nlhttp://www.dorpsraadell.nl Ook kun je informeren bij één van de huidige bestuursleden of een mailtje sturen aan secretariaat@dorpsraadell.nl