Werkgroepen in Ell

Werkgroep Buitengebied

Werkgroep Buitengebied

Meedenken over het beheer van vooral het buitengebied. Daarbij kunnen knelpunten rondom groenonderhoud in en rondom het dorp aan de orde komen.

Meer informatie
Werkgoep BMV

Werkgroep Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV)

Heeft de nieuwbouw van Ellenhof gerealiseerd. Is niet meer actief en overgegaan in de Stichting Brede Maatschappelijke Voorziening Ell.

Meer informatie
Werkgroep Verenigingen

Werkgroep Verenigingen

Het onderhouden en stimuleren van contacten en zoveel mogelijk samenwerken, tussen Eller verenigingen onderling en knelpunten in beeld brengen.

Meer informatie
Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen

Werkgroep Wonen en Woonvoorzieningen

Deze werkgroep is op dit moment minder actief. In het verleden heeft deze werkgroep zich beziggehouden met het thema verkeersveiligheid.

Meer informatie
Werkgroep Wonen in de Oude Ellenhof

Stichting Wonen in Ell

In de oude Ellenhof wil de werkgroep, via de Stichting Wonen Ell, de mogelijkheid om woonruimte voor zowel jongeren als ouderen van Ell realiseren.

Meer informatie
Werkgroep Kermis

Werkgroep Kermis

Het behouden van de kermis als jaarlijks dorpsevenement. Het is duidelijk dat de organisatie van de kermissen binnen de gemeente Leudal gaat wijzigen.

Meer informatie
Werkgroep AED

AED-werkgroep

Inwoners van Ell laten participeren in het AED-project. Deze mensen komen jaarlijks naar de herhalingslessen en staan dan ook geregistreerd in het oproepsysteem “hartslag nu”!

Meer informatie
Werkgroep Goede Doelen

Goede doelen collecte

De goede doelen collecte in Ell wordt jaarlijks gehouden. Dit gebeurt via een comité. De bedoeling is om het aantal regelmatige collectes terug te brengen.

Meer informatie
Werkgroep Buurt Whatsapp

Buurt-whatsapp groepen

De WhatsApp-Alert-groepen met buurtgenoten blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in het dorp en het buitengebied.

Meer informatie

Werkgroep Website & Online Communicatie

We willen graag meer aandacht voor de dorpsagenda en dat deze beter benut gaat worden. Daarnaast is de dorpsraad actief via persberichten richting de regionale media

Meer informatie