Werkgroep Buurt-Whatsapp

De WhatsApp-Alert-groepen met buurtgenoten blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in het dorp en het buitengebied. In Ell zijn er een drietal actief, twee binnen de bebouwde kom (oost en west) en één in het buitengebied.

Dit is een aanvulling op de algemene informatie over Buurtpreventie WhatsApp groepen vanuit het team van wijkagenten van de gemeente Leudal.

De opzet van de buurtpreventie WhatsApp in Ell is als volgt:

  • De WhatsApp groepen zijn niet per buurt maar voor Ell als geheel.
  • Door de beperking van de groepsgrootte van WhatsApp (256) hebben we besloten om 3 groepen aan te maken, te weten:
    • Ell West: Molenveld 1, Molenveld 2, Antoniusstraat, Berbenstraat
    • Ell Oost: Swartbroekstraat, Niesstraat, Hoogstraat en alles ten oosten van deze hoofdwegen.
    • Ell buitengebied: Alles buiten de bebouwde kom (blauwe borden Ell).
  • Feitelijk werken deze groepen als 1 en er wordt per melding door de coördinatoren onderling afgesproken of de melding doorgezet moet worden naar de andere groepen en wie dit doet.
  • Mogelijk worden de groepen in de toekomst samengevoegd als de groepsgrootte in WhatsApp verhoogd wordt.

Nieuwe Aanmeldingen

Klik op de knop “AANMELDEN” om het aanmeldformulier in te vullen.

AANMELDEN

– Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen deelnemen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.
Melding altijd via 112 maken. Dit is op aangeven van de politie zelf. Bellen via 0900-8844 of e-mail sturen wordt niet snel genoeg opgevolgd.
– Ten overvloede nogmaals; Melding moet gemaakt worden door degene die het ziet (dus niet de coördinator).

Contactpersonen van de Werkgroep

De coördinatoren zijn te bereiken via buurtpreventieEll@gmail.com

Contactpersoon Functie E-mail
Dirk Poels
Mariëlle Hurkmans
Marnix van der Kruis
Pieter Custers
Ruud Greijmans

Contact opnemen met de werkgroep.

Heb je een vraag, of wil je ergens informatie over? Neem dan contact op via het contactformulier.