U heeft er waarschijnlijk al een en ander van gehoord. Er zijn concrete plannen om in de oude Ellenhof woonruimte te realiseren. Door het faillissement van de projectontwikkelaar is woningbouw in Steenenbampt op korte termijn onmogelijk op enkele vrije kavels na.

Voor de doelgroepen jongeren en ouderen zijn er te weinig betaalbare huurwoningen in Ell. Voor de leefbaarheid van ons dorp is het van belang dat er op korte termijn iets gebeurt. Anders vertrekken onze jongeren naar elders. In de oude Ellenhof hebben wij de mogelijkheid om woonruimte voor zowel jongeren als ouderen van Ell te realiseren.

Klik hieronder op de link voor meer informatie:

Flyer_financiering