Zoals bekend komt het regelmatig voor dat wilde zwijnen voor de nodige overlast zorgen aan de rand van de dorpskern in Ell. Een aantal aanwonende en gebruikers van de speeltuin en trapveldje, hebben hiervoor aandacht gevraagd aan zowel de gemeente als aan het bestuur van de dorpsraad. Ook tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad is dit aan de orde geweest. De gemeente Leudal heeft recent, een deugdelijk zwartwildraster geplaatst. Met de plaatsing van dit raster is er een oplossing ontstaan voor de overlast.

Plaatsing raster

Wilde zwijnen zijn vaak op zoek naar voedsel en wroeten dan vaak in de bodem op zoek naar eikels, insecten of iets anders eetbaars. Het raster kan voorkomen dat grasvelden compleet verwoest worden door de wilde zwijnen. Het standaard zwartwildraster bestaat uit zwaar Ursusgaas met houten palen. Zwaar Ursusgaas is erg stevig gaas met een dikke diameter van 3 mm en de kenmerkende zware Ursus ringknoop. Het gaas is deels ingegraven. Hierdoor wordt het de dieren erg moeilijk gemaakt onder het raster door te wroeten.

Natuurgebied blijft toegankelijk

Het raster is geplaatst, ter hoogte van de Molenveldweg in Ell, aan de zijde van het natuurgebied Heijkersbroek, langs het voetpad. Dit raster moet voorkomen dat wilde zwijnen vanuit het Heijkersbroek vernielingen aanbrengen op onder andere het trapveldje en de speeltuin. Er is rekening gehouden met een doorgang naar het wandelpad. Dit door middel van een klappoortje in het raster, welke vanzelf dichtvalt. Een aantal aanwonende hebben verheugd gereageerd, richting de gemeente en de dorpsraad, voor de keuze van deze oplossing.